Hotelová kinosála MediaTro

SÚKROMNÁ KINOSÁLA S POHODLNÝM SEDENÍM


Počas víkendov, tematických pobytov a prázdnin je tu priemetaný vopred stanovený program (vybrané rozprávky a rodinné filmy). Sálu si však môžete aj prenajať na súkromné premietanie s priateľmi či rodinou.


Kapacita sály: 25 osôb


MOŽNOSTI VYUŽITIA MEDIATRA

  • Premietanie pre hotelových hostí počas pobytov

  • Súkromné premietanie filmov pre uzavretú spoločnosť

  • Rodinné a detské oslavy s občerstvením a projekciou v priestoroch kina

  • Sledovanie športových podujatí

  • Vystúpenia rôznych umelcov (standup, detské vystúpenia, prednášky)